Seo tổng lực đảm bảo sẽ giữ bảo mật tất cả dữ liệu cá nhân của người tham gia website phù hợp thông qua quy ước của Bộ Luật Dân Sự Nước cùng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định khác có liên quan của pháp luật. Nội dung trang chính sách bảo mật dữ liệu cá nhân (Privacy Page) nêu tóm gọn những cách thức thông tin nào mà Seo Tổng Lực chúng tôi thu thập được qua trang web này, phương thức chúng tôi quản lý và sử dụng dữ liệu. Trong nội dung trang này nói tới những lợi ích và quyền lợi liên quan đến vấn đề thông tin được bảo mật dữ liệu và dịch vụ bạn để liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Một số thông tin cá nhân khi khách hàng cung cấp, bao gồm họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ phường thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), địa chỉ mail, tên sử dụng ở trên mạng, giới tính, tuổi, tình trạng hôn nhân và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Chúng tôi bảo đảm với bạn rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được lấy khi bạn tự nguyện cung cấp dữ liệu thích hợp cho khóa học seo hay dịch vụ về Seo. Điều này có nghĩa rằng bạn biết rõ ràng doanh nghiệp chúng tôi thu thập thông tin cho mục đích gì và chúng tôi có hỏi bạn có bằng lòng về quyền dùng. Khi các bạn cung cấp thông tin cá nhân trên website của chúng tôi thì tức là bạn đang chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Cùng với đó, 1 vài hoạt động với tính đặc thù của công ty chúng tôi, sẽ dẫn tới việc thông tin cá nhân các bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Để giải đáp cho câu hỏi của các bạn, khi các bạn đặt ra 1 nghi ngờ nào về khoá đào tạo cũng như dịch vụ seo từ chúng tôi các bạn cần liên hệ cho chúng tôi ngay theo thông tin của chúng tôi được chúng tôi sẽ được cung cấp một khu vực riêng trên trang web. Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin các bạn cung cấp nhằm mục đích để giải đáp những nghi vấn của các bạn. Trong một số trường hợp, ví dụ cần thiết chúng rồi sẽ tiết lộ đối với việc sử dụng các thông tin cá nhân của bạn với các thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hay các nhà khai thác dữ liệu như được khái niệm tại mục 3 dưới đây.

Lúc các bạn truy cập vào trang web seotongluc.com công ty chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân được các bạn đưa khi đăng ký tham gia đối với những dịch vụ, khóa học seo online hoặc offline nhằm mục đích cải tiến và điều hành trang web, tăng thêm một lợi ích cho người sử dụng và cung cấp các khóa học seo và dịch vụ seo của chúng tôi.

Seo tổng lực có thể do bên thứ ba đại diện tổ chức chúng tôi thực hiện điều hành và khai thác thông tin cá nhân và họ đã được phép khai thác xử lý những dữ liệu bạn cung cấp cho chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu) .

Chúng tôi có thể dùng thông tin đã được thu thập nhằm thông tin đến các bạn những dịch vụ và khóa học seo do đơn vị chúng tôi hay các công ty đối tác thực hiện, hoặc xin ý kiến của các bạn về những khóa học seo và dịch vụ seo hay những vấn đề khác.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc công ty chúng tôi sẽ liên kết với bên thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu mà công ty chúng tôi đã tiếp nhận được từ các website của chúng tôi, có cả thông tin cá nhân bạn. Các bên thứ ba cũng như các dịch vụ sẽ có ràng buộc nhất định về trách nhiệm không được phép dùng thông tin cá nhân của bạn làm bất cứ ý đồ nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi đã đưa ra.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Công ty thực hiện một số biện pháp ngăn đề phòng hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ bắt buộc thực hiện tương tự đối vưới Nhà khai thác dữ liệu.

Cách phòng chống: Ngoài người quản trị website seotongluc.com hoặc cá nhân được ủy quyền khác ra thì bạn là người độc nhất được truy cập đến thông tin cá nhân của mình. Tham gia dùng của các bạn được bảo mật bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không được để mất mật khẩu của bạn với bất cứ ai khác và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Rất khó đảm bảo an toàn cho các dữ liệu mỗi khi đưa lên mạng mặc dù biết đã rất cố gắng để đảm bảo an toàn dữ liệu cá nhân của các bạn trên hệ thống của chúng tôi nhưng chúng tôi có thể không thể đảm bảo hoặc cam kết về tính an toàn của thông tin, và bạn phải tự chịu rủi ro.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Tuy nhiên công ty của chúng tôi sẽ có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của các bạn cho các bên thứ ba nếu các bạn tự nguyện. Ví dụ, Và chúng tôi sẽ có thể sử dụng thông tin đã được thu thập về bạn (hay như các sở thích hoặc mối quan tâm mà bạn đã khai) để xác định các bạn sẽ quan tâm đến những khóa học seo hay dịch vụ seo của một bên thứ ba cụ thể nào không.

Chúng tôi sẽ đưa thông tin cá nhân của bạn trong các vấn đề pháp luật yêu cầu, hay đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền nếu như công ty tin rằng hành động sẽ cần thiết. Nhằm tuân theo những đề nghị cho pháp luật hoặc chiếu theo quy trình của luật pháp; kiểm soát an ninh, các tài sản cho đối tác; ngăn chặn bảo vệ hoặc kiềm hãm an ninh quốc gia; hoặc bảo vệ an toàn cá nhân của bạn hay công chúng.

Công ty của chúng tôi cũng có thể chuyển và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn đến với đối tác thứ ba, hoặc đối các đối tượng đã mua tất cả tài sản của công ty chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Được phép khai thác dùng thông tin cá nhân của bạn khi bạn đã đồng ý.

Các bạn có thể xóa hoặc chỉnh sửa thông tin của các bạn bất cứ khi nào bạn muốn nhằm bảo mật hay đảm bảo những dữ liệu của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Khi các bạn đang tham gia đăng ký các dịch vụ về seo hay kháo đào tạo seo, bạn với tên truy cập sau đó sẽ có thể dùng các dịch vụ hay sản phẩm của trang web seotongluc.com.